You are currently viewing Tuwteyuh de ʿaj de ŝeybab wade saḥerheyn

Tuwteyuh de ʿaj de ŝeybab wade saḥerheyn

  • Reading time:6 mins read

ʾAram ḥah bazamān basāqaṭrey masan sanen de basan ŝāqar waʾakub basan juwʿ ʿaf ʾeṣāma ʾafuw man juwʿ waman daḥmah, waʿemar ʾeṭāleqan ʿaj de hah ʿāchah kur ʿa taṣmaa shayh man juwʿ wakur taṭahar may de sah ʾafuw ʿasaa tamdad shayhan.

Wabayh dah waqt ʾenuw ṭad ʿaj may sham saḥerheyn washayh de hah ʿāchah , ʾakabuh ṭayh de ʿasrah yaḥarayuh man beylah de qatuwnaa ʿa leṣmayuh man juwʿ, watuw ʾaruḥuh ʿamq de ʿasrah ksayuh ṭerabah, ʾakabuh das yaḥarayuh man beylah de ṣamaa shafanaŝ wala nāyhar kur ʾeqtanayuh.

ʾAzʿamuh ḥey de shanaʿah baṭerabah wakaḽayuh de ḥanʿah, waʾeqtanayuh sharmhen waduwdayhan waʾanyharuh.

ʾAḽ ʿaduh ḥey ksayuh beylah wazād ʿehey juwʿ tuw yaʿad waʾezeyd ŝaqar.

Ṭayh sham ʿam ʿujajhan qeyhan ʾaḽ ʾenahar ḽaʿāḍar sanen jadaḥ de fana baṭerabah, watuw ʾat de fana bayhan ʿamur ʿaj ʾaqaruh tan ḥar taḍemuh.

Tuw jadaḥ ʿujajhan jamaḥayh ʿaj waktam mayh ḽaḥah kur ʿa leẑʿur, waʾajdaḥayh may de hah ʿāchah , fezuʿuh ʿāchah , ʿamur has ʿaj: ʿajaban kur nashaṭalemanyh, lekan ʿāchah ʾaḽ tameʿuh, ʿamur bas naʿaqaḽyh kanafuyh kur ʾekan shen mabrhaa, lekan ʿujajhan ṣaʿaq kur ʾektanaḥ de ʾaḽ de hah ʾafuw, ḥabasuyh baḥur baqanah de ṭarebah wahedad ʿayh tar.

Qāqah de ʿujajhan ʿaj ŝeybab lekan yahah ŝāfaq wamaṣḥad waḽafey, beŝey tuw tuyh ḥah dah baḥaḽf.

Tuw faqad ŝeybab de hah qāqah ṭahar yaḥuwraa mayh kar ʿasrah, manāḽ ʿad yaḥuwra ʾaqdam ḽaṭerabah waʾaqdam bas ḽaʿaj wʿāchah de ʾaḽ de manḥah.

Bat ŝeybab bar ʾenuw buq beylah dash baṭerabah, jadaḥ waqāheb ʿayhan washḥāberayhan wareyhayhan manhuw jadaḥ waʾenam ḥah yaʿumur, manāḽ ʿād ʾafuw ʾeshḥabaran ʾemaʿ ʿujajhan ʿarhuw de hah de nanhen wabat bar yahah, ṣaʿaq man qānah de ḥur de hah kananhen kur ʾeshaṭbab ʿayh.

Ṭahar ŝeybab duq manāḽ ʾemaʿ ʿarhuw, ḥaṣaa bar ʿarhuw de ʾaʿhayh wabar ʿad ʾal ḍama, ʿamur hayh: tarakaḍ ʾabhan watsharāqaḥ, rakaḍ ʿujajhan washarqaḥ.

Jamaḥ ŝeybab saḥerheyn baqar waʿamur hayh: ʾanaʿah jadaḥk ʾah de ḥah kur tarābaḍ barhuw de ʾafuw wastayhan yah? fazaʿ saḥerheyn waʿamur huh ʿek hayh kur ʾekan shaʾa mabrhaa bas, yhadaa ŝeybab waʿamur hay tanhar hak de shanaʿah sham, wakaʿāk ʾeṭah shajak ʾaḽataʿk.

ʿamur saḥerheyn: kufek ʾaḽ ʿak ʾashujaa beylah, ṭahar ŝeybab yahah wade hah qāqah wayahah fazaʿ mayh ʾalbab.

Ṭayh sham ʿam ʿāchetey dareytey de naharatuh ʾuram ʾaqdamatuh ʾaḍyaʿ de ŝeybab wazaʿatuyh, waḽaṭ ʾaqdamatuh ḽasaḥerheyn wade hah ʿāchah ʿamaratuh hayh kur ʾeṣaḽab hehy de heh ʾaḍyaʿ, ṣaḽub hehy saḥerheyn ʿaf ʾetātaa waḽaṭ ʾaʿbarehey de heh tah.

Faqad ŝeybab de hah ʾaḍyaʿ, ʿamur ʾumedk saḥerheyn wade hah ʿāchah de yharaqayh, ḥāra leyaḥraa kar ʿasyur wakar fadanhan wakar ʾajḥayuh, manāḽ ʿād yaḥuwra ʾemaʿ dah de ʾetuwberan ṭerub man jaḥay, watuw ʾatur dayh ʿam saḥerheyn, ʾaḽaḥ shayh ŝeybab lekan yahah ʾaḽ ʿataraa, ʾaḽaḥ shayh kanaḥ, ʿamur saḥerheyn: ḽenham taḽaḥ shaʾa ʾenam ʿek?

ʿamur ŝeybab: ʿek kur ʾashmatuḽk.

ʿamur saḥerheyn: tud manhea ḥanʿah wahuh jadaḥk tuk. Maʿad saḥerheyn naʿah ʾelataʿ ŝeybab, ʿamur ʿaj ŝeybab ṭayh ḍarbah de hah waʾenahar bas. Tad naʿah ŝeybab baṭādaʿ de ṣayhar wajadaḥ saḥerheyn wayahah ʿutadaf waḥatar, watuw jadaḥ may ŝeybab ʾaduf de hah ḽaṣarah kur ʾebuḽajs mayh de raʾay, lekan ŝeybab basārah bayh waʿaḍ, jamaḥayh baʾad waḽaṭ qayhaʿayh ʿaf ʾeladaḥ bayh de ḥuyhaa baḍafḍaf de ʿeyn.

Zutkam bayh ŝeybab ʿaf haman ʾelataʿyh, waḽaṭ ʿamur hayh: tazajud nahafk ʾah wade ʾah ʿāchah man ḥah dah man ḥaḽf de maḥḽaa, ʿa ḽaŝnak ḥah khaṭrah taleyah kur ʿa ḽazʿaa mak nafs ʾah wadeyah ʿāchah.

Zajad nahafyh saḥerheyn de ʾaḽ de hah ʿāchah waḽaṭ ṭaharuh de maḥḽa de heh man ṭerabah wabeŝey de ʿad ŝeney ʿehey. Suwber ŝeybab yaʿad wayuwtey waʾaḽ ʿad bayh ḽafey tuw de fanaa, wʾaḽ ʿad jasur lejaḥ fadanhan waleshʿaa waleznaj ʾabhan tuw d ʾaram, ʿamur wakasa saḥerheyn yahah de yharaq ḥaʾa de huh ḽafey.

Leave a Reply