You are currently viewing Tuwteyuh de ʿaj de maṣāṣah

Tuwteyuh de ʿaj de maṣāṣah

  • Reading time:4 mins read

ʾAram ḥah bazamān ṭad ʿaj de ʿaqar waʿaḍ, ʾekan ḥah basāqaṭrey. Ḥāraa leyaḥaraa man ʿāchah wleshaḥem man ḥah waman ḥah lekan yahah ʾaḽ kasaa wabeŝy ʿachah de ʿejabuh hayh؛ basbab fazaʿ ʿajhātan mayh man ʿāqar wamayh man ʾaʿḍaḍ.

Watuh jamayh ʿaj ghulbah waʾaḽ kasaa ʿāchah de buwʿuḽ katanaḥ de hah de ḥaḽf waʾazʿam ṭad bajāḥay wayhanaa nahafyh temahar.

Waʿad ʿaj wdaḽaq mayh shāney ʿaf ytātaa danaʿh ḥaḽf de buq, wakaʾenuw de ʿajab lehnaa buq dah baḥaḽf ʾejudeḥan waʾeshnayḥan dayhan waʾeŝāraḥ ʿayhan, waʾafuw ʾefuzaʿ mayh man ʿāqar wamayh man jad wamayh man ʿarhuw waʾefuwrad ʿayh.

ʿaḍ mayh ḥah bānaa, ḽaḽ yaʿteyrey yartaj ḥādab mayh man ḥah, wamayh man ʾaʿḍaḍ ʾezajud tamrah ŝeybab ḥaŝayh, waʾetaa ʿāneh de tāmar ṭayh saʿah, wayaʿajub tāmar bānaa, waḽaḽ ʾekan shayham man qeyaṭ wʾeṭāmaa ʾemas ʿāneh de tāmar de qat waḽaṭ ʾeruwy.

Ṭayh sham nahar ṭad ʿaj ḽabasāten de ʿaj waʾaqdam temhar de daḽaq de basan tāmar de keyn, ʿamur de hah de ʾalbab ḽuw dah ʿaj ʾezāʿaa dah ḥaḽf de ḥah ḥaŝayh waʾaḽ ʾenadaq hen kur nayhan ḥan ʾarhuh? lāzam naḥuwraa man ʾuwram kur nuwtam dah kaʿaj dah baḥaḽf de ḥah.

Ṭahar may nebhey waḍaḽaʿ hayh, ʿamur hayh nebhey: tud ʿaf leyakan qeyaṭ waḽaṭ kus ʿayh ʿaf tabat ʾenam ʾenafaʿ waʾefuḽ yaʿamar, waʿa leftakar bak, waḽaṭ taḍaḽaʿ ʾanhaa.

Tad ʿaj ʿaf ʾekan qeyaṭ waḽaṭ kas ḽaʿaj ʾenam ʾenāfaʿ. Watuw zaʿaa yhuwbaʿ ʾanhar katanaḥ may nebhey waʿamur hayh: nafaʿk tuw ʿamak ʾanhaa, qadam ʿayh kulaah ṣaḥ ʾezānaj qāmah de meluw reyhuw man jāḥay de hah de ṭeyrabah, waḽaṭ ʾemas tāmar baʾaqdhur waḽaṭ ʾeruwy ʿaf leshrāy wayaʿamar: ʾaḥ ʿan ḽahaman manhaa ʾalbab tuw de huh ḽāfey!

ʿamur hayh nebhey: taṭahur de fānaa bayh qāreyrey ʾah waŝaʿtah de ʾah man ʿeyuj lahah ʿaḍyaḍ de ʾaḽ ʾeshuwbaṭ, wakaḽ ṭad makan ʾezaʿaa de hah shkuw, ʿamur ʿaj: ʾaḽ najusar hayh ʿan ʿaḍ wajasur ʾelataʿ tan jameyʿ, ʿamur nebhey: tajusar hayh karaman betakan bar ʾaḽ shabaṭkan ʿayh. Tanafaʿ tuw ʿamuk hak waʾaḽ ʿaqaḽk ʿak.

Nafaʿ ʿeyuj tuw ʿamur hayhan nebhey washḥaḽaf de fānaa baʿaj, watuw ʾaqdam ʿayhan ʾat de fānaa bayh wakaḽ ṭad shayh de hah shkuw fazaʿ washabaṭ wafarud ʿanyhan, lekan yahan ʾayhar mayh ʿaf ʾelāʾ bayh waḽatuʿayh. Ḥab ḽahaman danʿah ʿaj ʿaqar waʿaḍ lekan yahah ʾeshābaṭ wahaweyn mayh ʾalbab, waʾaḽ ʾejusar beylah kaḽ kanābaḥ waʾanḥāded man de sharḥaq.

Wabeŝey kaḽ nahārhaneytan waʾamaʿ ʾafuw jameyʿ mayh baḽataʿ, wanayhaḥ ʾafuw washkaḽaa de han ʾarḍ wade han basāteyn lahah de zaʿayh fānaa danʿah ʿaj.

Leave a Reply