You are currently viewing تُوتِيُهْ دِ عِيْهُنْ دِ مَصْبِحُهْ

تُوتِيُهْ دِ عِيْهُنْ دِ مَصْبِحُهْ

  • Reading time:2 mins read

عِيْهُنْ مَصْبِحُهْ بُقْ تَكَنْ بَدِ قِيْسُوْ بَقَلَنْسِيَهْ، وَدَنَعَهْ حَڸْفْ شْكَرْ وَشْكَرْ مَيْهْ أَفُوْ وَمَطْڸْهَمْ، وَإِدُقْ أَفُوْ إطْرَرْ ڸَڸْ تَكَنْ شَيْهَنْ بِيْلَهْ كَرْ آمَدْ وَعَادْ نَعَهْ.

وَدَنَعَهْ حَڸْفْ حَڸْفْ مَبْرُوكْ، بَيْهْ عَرَاعْهَرْ وَرِيْهُوْ مَنْ بُقْ إرُويْ دِ طِيْمِيْ، وَبَيْهْ تِمَهَرْ دِ يَحَضَرْ عَسَنْ أَفُوْ آمَدْ دِ حَرْفْ.

عِيْهُنْ مَصْبِحُهْ أَڸْ يَحْتَاجَنْ دَسْ أُوُتِيْ وَمَسْكِنْ وَأَيْتِمْ وَدِ بڛِيْ شَيْهْ وَبَسْ، عَنْ حَبْ دَهْ دِ إنُؤْ شَيْهْ يَحْتَاجَنْ إدُقْ؛ بَسْبَبْ دَهْ حَڸْفْ دِ بُقْ دِيَحْڛَيْهْ عَنْ أَحْڸَفْ عَنْ فَحْرَى، بَسْبَبْ كَنُهْ بُقْ طَيْهْ بِيْلَهْ حَهْ فَانَأْ بَزَمَان وَإِمَاتَڸَنْسْ أَفُوْ صَفَّهْ بَعَدْ صَفَّهْ.

عِمَرْ إِرَمُهْ بُقْ دَهْ بَحَڸْفْ زَعَمْ عاچَهْ ڛِيْبَبْ، وَدَهْ حَڸْفْ مَحْتَرَقْ مَيْهْ رِيْهُوْ، بِڛِيْ كَڸْ طَيْهْ عِيْن قَڸَّنُهْ دِ يْسَقُسَقْ مَسْ إِنْطْ دِ رِيْهُوْ دِ حَارَّنْ، وَيَاكَرَنْ نَعَهْ وَنَعَهْ، وَڛِيْبَبْ دَشْ دِ زَعَمْ بُقْ تَعَدُقْ رِيْهُوْ كُرْ إِتَقَبْ طَيْه شَمْ، وَطَيْهْ شَمْ تَزَاڸَقْ، وَدَنْعَهْ دِ تَزَاڸَقَيْهْ أَڸْ إِكَنْ هَسْ دِ سَهْ دِ قَعَرْ، وَطَنْعَهْ عَاچَهْ تْشُجَى كَڸْ يْهَمْهَنْ.

طَيْهْ شَمْ طَهَرُهْ عَاچَهْ تُوْ دِ كَرْ آمَدْ كُرْ تَزَاڸَقْ دِ سَهْ رِيْهُوْ، وَسَقْسَقُهْ عَاچَهْ عَلْفَهْ دِ حُوزْ عَفْ تَعَامَرْ طَدْ إنْطْ دِ سَهْ دِ قَڛْعَرْ، وَتُوْ مَعَدُهْ تَطَهُرْ عَمْ عَجْ دِ جَدَحَسْ وَيَهَهْ رَكُبْ ڸَخِيْلْ، وَدَهْ عَجْ مَنْ أُرَمْ جَدَحْ وَرَزَحْ وَطِيْمِيْ، عَمُرْ هَسْ: أَحْ عَفْ طِيْمِكْ وَعِكْ ڸَرَى، عَتَبْرُهْ عَاچَهْ دِ سَهْ رِيْهُوْ حَارَّنْ وَكَارْهَنْ إِكَنْ هَسْ، لِكَنْ سَهْ مَعَدُهْ تَضَابِعَنْ نَهَفْسْ وَتَنَدَقْ عَجْ، عَمَرُهْ هَيْهْ: أَهَا تَزَاعَى وَتَرُويْ، عَادْ كَالله دِيَّهْ، رِيْ عَجْ دِ هَهْ رِيْهُوْ عَفْ إقَحَصْ، وعَاچَهْ كْتَنْحُهْ سَقْسَقْ مَنْ دِ عُوطَافِيْ، وَعَجْ أَزْعَمْ وَيَعْتَبُرْ، وَأَقْدَمْ بَرْ مَتْحَنُهْ عَاچَهْ بَيْهْ دَهْ رِيْهُوْ، وَتُوْ أَقْدَمْ تِقَبُهْ إِنْطْ دِ رِيْهُوْ عَمُرْ هَسْ: أَحْ طِمُوْ حَأْ دِ هُهْ خِيْلْ وَعِكْ كُرْ رُدْسْ، عَتَبْرُهْ عَاچَهْ عَجْ أَنْطَنْ وَڸَطْ عَتَبْرُهْ دِ سَهْ رِيْهُوْ أَنْطَنْ، وَڸَطْ عَمَرُهْ: شْكَرْتْ تُوكْ الله أَنْدَقْ دِيَهْ، أَهَا تُورُدْ دِ أَهْ خِيْلْ.

كْتَنْحُهْ عَاچَهْ كَنَحُهْ وَسَقْسَقُهْ عَلْفَهْ دِ حُوزْ، عَمُرْ هَسْ عَجْ كَنَحْ: أَحْ كَنْ رَزَحْكْ وَعَضَدْكْ وَعِكْ ڸَرْبَحْ وَڸَرْبَحْ دِ هُهْ خِيْلْ، أَنْدُقُهْ هَيْهْ دِ سَهْ رِيْهُوْ دَهْ دِ كَنَحُه تِقَبُهْ، دَنْعَهْ بَحُوزْ تَعَطَبْ شَمْ دِ رِيْهُوْ، وَأَڸْ عَدْ سَسْ عَاچَهْ حُوزْ ڸَسَقْسَقْ تَكْنَحْ، وَتُوْ مَعَدُهْ عَاچَهْ تَكْتَنَحْ دِ سَهْ دِ قَعَرْ خَلِيَهْ عَتَرَى سَسْ عَجْ وَعَمُرْ: عِكْ هَشْ كُرْ تَشْحَلِفْ دِ حَهْ كَصِبُحُهْ دِ مَحْڸَى بَڸْ تَصْطَعْ شَمْ، وَڸَطْ طَهَرْ وَفَنَى عَارَبْ.

وَدَهْ عَجْ بَرْ تَاتَى سَاقَطْرِيْ فَحْرَى وَأَڸْ كَسَى مَطْلِمْ تُوْ دَشْ عَاچَهْ.

شْحَڸُفُهْ عَاچَهْ تُوْ صِبُحُهْ دِ حَڸْفْ دِ سَهْ دِ رِيْهُوْ وَڛِنُوْ دِ أَفْتُوْجُهْ عِيْنْ وَدِ أَڸْ أَمْتُڸُهْ تْڛَنَى بَزَامْ، ڛِنُوْ عِيْهُنْتَنْ دِ رِيْهُوْ دِ تَقَفَدَنْ وَتِمْهَرْ مَنْ كُلَّهْ نُوعْ دِ دَڸَقْ دِ بَسَنْ بَشْرَهْ وَحَڸُوڸَهْ.

صَتُهْ عَاچَهْ إِدُقْ وَإدْبُهْ وَأَفْتُوْجُهْ وَأَڸْ شَمَنُهْ دِ سَهْ عَيْنِيْ دَ بَدِ ڛِنُوْ، طَهَرُهْ تَطَيْفَنْ أَجْدُعُهْ دِ تِمْهَرْ وَتَعَرَفْ رِيْهُوْ دِ سَهْ بَأَيْدِيْ وَسَهْ أَڸْ شَمَنُهْ عَدُوهْ بَرْ إمْهَنْ دِ كَنْ، وَكَنْ هَسْ بَرْ بَمَچْرَهَرْ سَهْ، لِكَنْ بَعَدْ حَهْ بِتُهْ بَرْ إِمْهَنْ دِ كَنْ.

بِتُهْ عَاچَهْ بَرْ دَهْ عَجْ دِ جَدَحَسْ أَمْشِنْ وَأَنْدُقُهْ هَيْهْ رِيْهُوْ مَلَكْ دِ بَڸَجَيْهْ هَسْ الله كُرْ إنَدَقْ هَسْ؛ بَسْبَبْ شْكَرْ مَسْ أَلْبَبْ.

دِ عَمْ دِ سَمَكْ كَنُهْ عِيْهُنْ مَصْبِحُهْ وَأَمَعْ بَسْ أَفُوْ وَجَدَحْ مَنْ حَهْ وَمَنْ حَهْ وَكَڸَى دِ حَهْ دَهْ دِ حَڸْفْ، إِقْتَنَى مَنْ تِمْهَرْ وَإِرَى مَنْ رِيْهُوْ. 

وَأَڸْ قَتَطَعْ مَيْهْ دَ حَڸْفْ جُودَى وَجَمِيْلْ دِ عَمْ دِ سَمَكْ وَعَادْ نَعَهْ، إِيْهُنَى وَإِقُصَى وإِنُدَقْ دِ جَدَحْ وَأَحْتَاجْ ودِ أَڸْ أَحْتَاجْ.

وَعَضَنْ مَنْ تَمْرَهْ وَنَفُعَسْ دِ سَوَى وَأَدْڸَقْ مَسْ بَشَانِيْ، وَأَڸْ ڛَايْهَنْ كَڸْ أَجَرْ دِ الله مَنْ إِيْتَنْ ڸَڸْ إِتَى حِيْهِيْ وَشَانَڛْ وَ دُوْدْهَى دِ هَنْ مَنْ إيْدِيْ.

عِيْهُنْ مَصْبِحُهْ صَطَرُهْ بَحَڸْفْ دِ إِنَهَرْ عَيْهْ أَفُوْ دِ ڛَاتَى وَدِ مَدَهْ، وَيُوتَى عَسْ أَفُوْ ڸَڸْ إقَعَدْ وَإبُقَڸْ وَيَعَضَفْ بُقْ دَهْ بَحَڸْفْ، إِتَى وَإرَاءْ وَإْشْيُڸَعْ وَإزَعَى نَفُيْه زَوَادْ وَڸَطْ إطَهَرْ.

قدمها بلغتها الأصلية: أحمد الرميلي

اترك تعليقاً