You are currently viewing Tuwteyuh de ʿeyhun de maṣbeḥuh

Tuwteyuh de ʿeyhun de maṣbeḥuh

  • Reading time:6 mins read

ʿeyhun maṣbeḥuh buq takan bade qeysuw baqalanseyah, wadanaʿah ḥaḽf shkar washkar mayh ʾafuw wamaṭḽham, waʾeduq ʾafuw ʾeṭrar ḽaḽ takan shayhan beylah kar ʾamad waʿād naʿah.

Wadanaʿah ḥaḽf ḥaḽf mabruwk, bayh ʿarāʿhar wareyhuw man buq ʾeruwy de ṭeymey, wabayh temahar de yaḥaḍar ʿasan ʾafuw ʾamad de ḥarf.

ʿeyhun maṣbeḥuh ʾaḽ yaḥtājan das ʾuwutey wamasken waʾaytem wade bŝey shayh wabas, ʿan ḥab dah de ʾenuؤ shayh yaḥtājan ʾeduq؛ basbab dah ḥaḽf de buq deyaḥŝayh ʿan ʾaḥḽaf ʿan faḥraa, basbab kanuh buq ṭayh beylah ḥah fānaʾa bazamān waʾemātaḽans ʾafuw ṣafaah baʿad ṣafaah.

ʿemar ʾeramuh buq dah baḥaḽf zaʿam ʿachah ŝeybab, wadah ḥaḽf maḥtaraq mayh reyhuw, beŝey kaḽ ṭayh ʿeyn qaḽaanuh de ysaqusaq mas ʾenṭ de reyhuw de ḥāraan, wayākaran naʿah wanaʿah, waŝeybab dash de zaʿam buq taʿaduq reyhuw kur ʾetaqab ṭayh sham, waṭayh sham tazāḽaq, wadanʿah de tazāḽaqayh ʾaḽ ʾekan has de sah de qaʿar, waṭanʿah ʿāchah tshujaa kaḽ yhamhan.

Ṭayh sham ṭaharuh ʿāchah tuw de kar ʾamad kur tazāḽaq de sah reyhuw, wasaqsaquh ʿāchah ʿalfah de ḥuwz ʿaf taʿāmar ṭad ʾenṭ de sah de qaŝʿar, watuw maʿaduh taṭahur ʿam ʿaj de jadaḥas wayahah rakub ḽakheyl, wadah ʿaj man ʾuram jadaḥ warazaḥ waṭeymey, ʿamur has: ʾaḥ ʿaf ṭeymek waʿek ḽaraa, ʿatabruh ʿāchah de sah reyhuw ḥāraan wakārhan ʾekan has, lekan sah maʿaduh taḍābeʿan nahafs watanadaq ʿaj, ʿamaruh hayh: ʾahā tazāʿaa wataruwy, ʿād kāllh deyaah, rey ʿaj de hah reyhuw ʿaf ʾeqaḥaṣ, wʿāchah ktanḥuh saqsaq man de ʿuwṭāfey, waʿaj ʾazʿam wayaʿtabur, waʾaqdam bar matḥanuh ʿāchah bayh dah reyhuw, watuw ʾaqdam teqabuh ʾenṭ de reyhuw ʿamur has: ʾaḥ ṭemuw ḥaʾa de huh kheyl waʿek kur ruds, ʿatabruh ʿāchah ʿaj ʾanṭan waḽaṭ ʿatabruh de sah reyhuw ʾanṭan, waḽaṭ ʿamaruh: shkart tuwk allh ʾandaq deyah, ʾahā tuwrud de ʾah kheyl.

Ktanḥuh ʿāchah kanaḥuh wasaqsaquh ʿalfah de ḥuwz, ʿamur has ʿaj kanaḥ: ʾaḥ kan razaḥk waʿaḍadk waʿek ḽarbaḥ waḽarbaḥ de huh kheyl, ʾanduquh hayh de sah reyhuw dah de kanaḥuh teqabuh, danʿah baḥuwz taʿaṭab sham de reyhuw, waʾaḽ ʿad sas ʿāchah ḥuwz ḽasaqsaq taknaḥ, watuw maʿaduh ʿāchah taktanaḥ de sah de qaʿar khaleyah ʿataraa sas ʿaj waʿamur: ʿek hash kur tashḥalef de ḥah kaṣebuḥuh de maḥḽaa baḽ taṣṭaʿ sham, waḽaṭ ṭahar wafanaa ʿārab.

Wadah ʿaj bar tātaa sāqaṭrey faḥraa waʾaḽ kasaa maṭlem tuw dash ʿāchah.

SHḥaḽufuh ʿāchah tuw ṣebuḥuh de ḥaḽf de sah de reyhuw waŝenuw de ʾaftuwjuh ʿeyn wade ʾaḽ ʾamtuḽuh tŝanaa bazām, ŝenuw ʿeyhuntan de reyhuw de taqafadan watemhar man kulaah nuwʿ de daḽaq de basan bashrah waḥaḽuwḽah.

Ṣatuh ʿāchah ʾeduq waʾedbuh waʾaftuwjuh waʾaḽ shamanuh de sah ʿayney da bade ŝenuw, ṭaharuh taṭayfan ʾajduʿuh de temhar wataʿaraf reyhuw de sah baʾaydey wasah ʾaḽ shamanuh ʿaduwh bar ʾemhan de kan, wakan has bar bamachrahar sah, lekan baʿad ḥah betuh bar ʾemhan de kan.

Betuh ʿāchah bar dah ʿaj de jadaḥas ʾamshen waʾanduquh hayh reyhuw malak de baḽajayh has allh kur ʾenadaq has؛ basbab shkar mas ʾalbab.

De ʿam de samak kanuh ʿeyhun maṣbeḥuh waʾamaʿ bas ʾafuw wajadaḥ man ḥah waman ḥah wakaḽaa de ḥah dah de ḥaḽf, ʾeqtanaa man temhar waʾeraa man reyhuw.

Waʾaḽ qataṭaʿ mayh da ḥaḽf juwdaa wajameyl de ʿam de samak waʿād naʿah, ʾeyhunaa waʾequṣaa wʾenudaq de jadaḥ waʾaḥtāj wde ʾaḽ ʾaḥtāj.

Waʿaḍan man tamrah wanafuʿas de sawaa waʾadḽaq mas bashāney, waʾaḽ ŝāyhan kaḽ ʾajar de allh man ʾeytan ḽaḽ ʾetaa ḥeyhey washānaŝ wa duwdhaa de han man ʾeydey.

ʿeyhun maṣbeḥuh ṣaṭaruh baḥaḽf de ʾenahar ʿayh ʾafuw de ŝātaa wade madah, wayuwtaa ʿas ʾafuw ḽaḽ ʾeqaʿad waʾebuqaḽ wayaʿaḍaf buq dah baḥaḽf, ʾetaa waʾerāʾ waʾeshyuḽaʿ waʾezaʿaa nafuyh zawād waḽaṭ ʾeṭahar.

Leave a Reply